УСЛУГИ ПО ФАРМАЦЕВТИЧНО ПОДПОМАГАНЕ

Нашият екип от експерти е отдаден на идеята да гарантира най-високо качество на услуги по фармацевтично подпомагане, включително управление на контакти с клиенти и бързи реакции на искания с кратки срокове.

Наша приоритетна цел е да ви предоставим високо качество, незаменима помощ и да отговорим на всички специфични нужди на вашите пазари, където и да е по света.

Подкрепена от много години опит в тази област, GPS предлага пълен набор от инструменти за навлизане на пазара, развитие и маркетинг услуги. Компанията е натоварена с дистрибуция на няколко марки в областите, в които работим, а именно Европа, Близкия Изток, Северна Африка, Балканите.

Ние предлагаме:

  • услуги за осигуряване на качеството
  • Придобиване на лиценз P.I. (Pharmacy Intern)
  • Регулаторни дейности
  • Верига за доставки, търговия и дистрибуция
  • Визуални услуги

Можем също да:

  • управляваме всички фази по придобиване на оторизация за паралелен внос за регулаторни проекти, включително национални, централизирани процедури (ЕМА) или подобни.
  • действаме като брокер, използвайки нашата международна мрежа за подходящи кооперативни предприятия.