За нас

Търсене на решения

Нашият екип има дълбоки познания за фармацевтичния пазар и наша работа е да менажираме всички регулаторни изисквания за продуктите на нашите клиенти.

General Pharma Solutions също така има възможност да ви асистира при подписването на спогодби с компании, които вече оперират във фармацевтичния сектор, и които могат да бъдат заинтересувани от дистрибутиране на ваши продукти.

Скорост и маневреност, нашите умения предлагат конкретни решения за широка гама от търговски услуги.